יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
דף הבית מי אנחנו? דבר המנהל תקנון ביה"ס לוח אירועים חודשי מערכת צלצולים חדר מורים יצירת קשר.

בס"דאקלים של כבוד בי"ס רמת מודיעים - חשמונאים " מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". (איגרות הרא"יה קוק ). אנו מאמינים שהחינוך המושרש בנפשו של הילד בגיל צעיר נשאר אתו כל חייו ועוזר לו לקדם את יכולתו להיות אדם בעל אישיות ערכית ומוסרית , לכן מוטלת עלינו החובה לחנכו לערכים שיובילו אותו להתנהגות נאותה ולמשמעת ראויה. בית הספר בשיתוף המורים ההורים והתלמידים גיבש אני מאמין בית ספרי הכולל בתוכו נהלי התנהגות ומשמעת וזאת במטרה ליצור בבי"ס אוירה של חינוך לערכים ורכישת ידע מתוך אקלים של כבוד. ביה"ס רואה את תלמידיו: - תלמידים הנוהגים בכבוד ובדרך ארץ לכל אדם ובכל עת. - תלמידים בעלי אהבת התורה העם והארץ. - תלמידים המקיימים אורח חיים דתי מתוך הכרה ויכולת להתמודד בעולם מורכב מתוך כבוד לאחר ולשונה. - תלמידים המעורים ותורמים לחברה ולקהילה. - תלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת למידה מתוך הכוונה עצמית וסיפוק הסקרנות. - תלמידים הנחשפים למגוון תחומים וממצים את יכולתם וכישרונותיהם. ביה"ס חורט על דגלו להיות בית: - בית שנותן חום ואהבה לכל ילד . - בית במובן שכיף לשהות בו ושעושים בו דברים מהנים ובעלי משמעות. - בית שכיף לחזור אליו כי יש מי שמצפה לך ומוכן לשמוע אותך בעת הצורך ולתמוך בך. - בית שבצאתך ממנו תרגיש שעברת תהליך של חינוך לערכים ולהקניית כלים ללמידה וידע. ביה"ס יקדם ויפתח : - קשר של התלמיד עם בוראו, עמו, מולדתו ושפתו. - אקלים חברתי חינוכי עשיר בגירויים ומעורר עניין - שליטה במיומנויות ובתכני למידה מתוקשבים. - לומד עצמאי בעל ביטחון - תלמיד בעל מוטיבציה יוזמה והתמדה - קשר עם ההורים ושיתופם בעשייה החינוכית נוהלי התנהגות ומשמעת בביה"ס " דרך ארץ קדמה לתורה" כבוד המורה: " ומורא רבך – כמורא שמיים"( אבות פ"ד משנה טו ). - יש לפנות אל כל אדם בכבוד ולהכיר תודה לכל אחד מאנשי צוות ביה"ס. - " דברי חכמים בנחת נשמעים" : דבריך ישמעו טוב יותר אם תדע לדבר בנחת ובנימוס. - עליך למלא אחר הוראות המחנך / המורה או כל אחד מאנשי צוות ביה"ס. - עליך לקום בהיכנס מורה לכיתה או אחד מאנשי צוות ביה"ס. - חדר מורים נועד למורים בלבד על כן אין להיכנס אליו אלא במקרים דחופים או אם נתבקשת. כבוד התלמיד: " יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"( אבות פ"ב משנה יב ). - זכותו של כל תלמיד ללמוד , להעשיר את ידיעותיו ולהרחיב את אופקיו. - הנך זכאי ליחס של כבוד מחברך מורך ומצוות ביה"ס. - שמור על גופו של חברך ועל רכושו כאילו היו שלך. - יהיו פיך ולבך שווים , הוצא מפיך רק דבר אמת. - דבר עם חברך בנחת בנועם ובלשון נקייה אל תכנס לדברי חברך אל תצעק עליו ואל תעליב אותו. לבוש : "והצנע לכת"( מיכה ו'). תלמידי ביה"ס יגיעו בהופעה חיצונית הולמת אדם צנוע בכל הליכותיו. - הבנות יגיעו עם חולצת תלבושת צנועה ובחצאית ארוכה (מעבר לברך בכל מצב ). - הבנים יגיעו עם כיפה, ציצית, חולצת תלבושת ומכנס באורך צנוע. תפילה: " איזו היא עבודה שהיא בלב – הוי אומר זו היא תפילה"( תענית דף ב' ע"א). התלמידים יתחילו את היום בתפילה. - התפילה תחל בשעה 8 ותתקיים בכיתה . - התפילה תסתיים בשירת - אני מאמין. - לאחר התפילה יתקיים לימוד תורני מתוך יומן עתיד. התנהגות בתפילה: " הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. ( אבות פ"ב משנה יג ). - "אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים"( שולחן ערוך). - יש להגיע לכיתה בטרם החלה התפילה ולהתכונן לה בכובד ראש. - יש לקחת סידור לפני התפילה ולהתפלל מתוכו. - אין לשוחח בשעת התפילה או בקריאת התורה. - יש לענות בקול רם " ברוך הוא וברוך שמו" ו "אמן". - יש להישאר במקום לאחר סיום התפילה. - על כל תלמיד להצטייד בסידור אישי. שירת התקווה: - כל הטקסים ואירועי התרבות של ביה"ס ייחתמו בשירת אני מאמין והתקווה. תחילת יום : - תלמידים שיאחרו לביה"ס יגיעו עם אישור הורים וימסרו למורה המלמד בכיתה. סגירת שער ביה"ס : - שער ביה"ס ייסגר בשעה 8:15 והשומר יצא לסריקת בוקר. - אין כניסת הורים לביה"ס שלא בתיאום מראש עם המזכירה. תחילת שיעור: - התלמיד יקבל את המורה בעמידה במקום בזמן כניסתו של המורה לכיתה, תלמיד אשר אינו מבצע זאת המורה יעיר לו ו/או ידרוש ממנו לעמוד לאחר שהכיתה תשב ( ניתן לרשום אותו כמאחר לשיעור ). - במידה ומורה מאחר או אינו מגיע לכיתה, תורני הכיתה בלבד ידווחו למזכירות ביה"ס. - תלמיד שהיה בשיחה אצל מורה / מנהל יורשה להיכנס לשיעור אך ורק לאחר הבאת אישור בכתב מהמורה / מנהל. מהלך שיעור: - התלמיד יגיע לשיעור עם כל הציוד הנדרש כולל ספרים מחברות וכלי כתיבה. - ככלל אין יציאה בזמן השיעור ללא רשות המורה. - יציאה לשירותים בזמן השיעור תינתן על פי שיקול דעת המורה בלבד. - לא תתאפשר יציאה לשתות בזמן השיעור לכן, נא להצטייד בבקבוקי שתייה קטנים . בס"ד סיום שיעור : - השיעור יסתיים על ידי סיכום שיעור ( הדגשים עיקריים, ש"ב וכד') . - השיעור יסתיים אך ורק לאחר השמע הצלצול. - בסיום השיעור תתבצע בדיקת ניקיון הכיתה. - באחריות המורה המסיים את יום הלימודים לדאוג לניקיון הכיתה להרמת כיסאות ולכיבוי מזגנים. ניקיון הכיתה: - מינוי תורני כיתה – באחריות המחנכים + פרסום בלוח מודעות כיתתי. - השיעור יתחיל כשהכיתה מסודרת ונקייה. - המורה רשאי לשלול את זמן ההפסקה מזמן ניקיון הכיתה. - המורה המלמד יסיים את השיעור כאשר הכיתה נקייה ומסודרת. תפקידי תורני הכיתה: - לוח נקי, רצפה נקייה מכל ניירות ופסולת. - שולחנות וכסאות מסודרים בשורות ישרות ורווחים מתאימים. - בסוף יום: הרמת כיסאות, סגירת חלונות, כיבוי אורות ומזגנים, סביבה נקייה ליד הפח. התנהגות בזמן ההפסקה: - הריצה במסדרון ובכיתה אסורים. - תלמיד אשר ירוץ במסדרון יעמוד ליד המורה התורן לזמן מה על פי שיקול דעתו של המורה התורן. - תלמיד אשר הוזהר וירוץ שנית במסדרון ישהה בכיתה בזמן ההפסקה. - הכניסה לחדר מורים אסורה – כל בקשה של תלמיד לפגוש מורה בזמן ההפסקה תועבר דרך המורה התורן הנמצא במסדרון קומה א'. - כדור אשר ישחקו בו במסדרון או בכיתה יילקח עד סוף יום הלימודים, במקרה חוזר ייאסר על התלמיד להביאו לתקופה ממושכת. - קלפים פוגים סופר גול ודומיהם אשר לא יאושרו ע"י הנהלת ביה"ס יילקחו. - כניסה למנהל / סגן מנהל תעשה דרך המזכירות בלבד וזאת לאחר אישור המזכירה. מורה תורן: - באחריות המורה התורן להסתובב בחצר ובמסדרונות ולפתור חיכוכים ובעיות. - מורה תורן מסדרון א' אחראי על ניווט התלמידים לחדר מורים. הפסקת אוכל: "אם אין קמח אין תורה" (אבות פ"ג משנה יז') - המורה המלמד בשעה השנייה ימצא בכיתה בזמן הפסקת האוכל. - בזמן האוכל המורה ילמד הלכה יומית. - אין לצאת בזמן הפסקת אוכל מהכיתה למעט נטילת ידיים ושתייה. - ברכת המזון תאמר בקול עם סיום האוכל . יציאה משטח ביה"ס: יציאה משטח ביה"ס תותר אך ורק בהתמלא שני התנאים הבאים: - אישור טלפוני אשר התקבל במזכירות ביה"ס או אישור בכתב מההורים. - אישור יציאה בכתב ממזכירות ביה"ס המיועד למורה / שומר. סיום יום לימודים: - כל תלמיד ידאג בסוף יום שכיסאו יהיה מורם וסביבתו נקייה. - אין להישאר בבית הספר לאחר שעות הלימודים לכל מטרה מבלי לקבל את רשות ההורים והנהלת ביה"ס. ביה"ס מאמין ופועל בשילוב של שתי שיטות חינוכיות עיקריות המשלימות זו את זו. שיטה ראשונה של מתן חיזוקים חיוביים כזרז לעיצוב התנהגות ערכית ומוסרית של התלמיד. שיטה חינוכית זו מתבססת על מאמרי חז"ל לאורך הדורות ושיטת הרמב"ם בהלכות דעות: "ומתוך שלא בא לשמה בה לשמה". שיטה זו, כידוע, אינה האידיאל החינוכי השלם אלא האמצעי להגעה אל שלימות החינוך ואל עבודת ה' לשמה, עבודת ה' מתוך אהבה . השיטה השניה מבוססת על אמרת שלמה המלך במשלי " ואהבו שחרו מוסר" אשר מיישמת את הצורך לחינוך למוסר ולמשמעת כחלק משלים ובלתי נפרד של עקרונות החינוך בדורנו. לכן, במקביל לטיפול החינוכי אשר כל מורה יבצע על פי שיקול דעתו נקבעו כללים ונהלים אחידים בנושא המשמעת ודרכי אכיפתה בביה"ס וכל זאת כמובן בכפוף לחוזר מנכ"ל. חיזוקים חיוביים: - כל מורה ישתדל לראות את הטוב שבכל תלמיד/ה , לחזקם ע"י מילת עידוד/מכתב נחת קופונים וכד'. נוהל ר"ח: - פעם בחודש יערך טקס מצטייני החודש.האחריות על איסוף וניתוח הממצאים הינם על המחנכים. - התלמידים יקבלו תעודת הצטיינות. נוהלי משמעת ודרכי אכיפתם: - הפרת משמעת תתפרש על פי שיקול דעתו של המורה המלמד בכיתה. - בשלב ראשון התלמיד יוזהר בע"פ. - לאחר השיעור או במועד אחר ישוחח המורה עם התלמיד ויבהיר לו את ציפיותיו ממנו ואת נהלי המשמעת בביה"ס. - במקרה של הפרת משמעת נוספת ירשם הדבר ביומן המורה. - במידה והתלמיד יירשם 5 פעמים על בעיות משמעת יתקשר המורה להוריו וידווח להם על מצבו ההתנהגותי , כמו כן יתבצע סיכום שיחה בכתב. - במידה והתלמיד יירשם 3 פעמים נוספות ישלח להורים מכתב אזהרה. - במידה והפרות המשמעת יישנו יוזמנו הורי התלמיד לשיחה עם המורה. - במידה והתלמיד ימשיך בהתנהגותו זו יוזמן לוועדת משמעת בנוכחות הוריו מנהל / סגן, מחנך כיתה ומורים מקצועיים. - לידיעתכם במקרה חוזר ונשנה של בעיות משמעת, המחנך בשיתוף מנהל ביה"ס יתנה את יציאתו של התלמיד לפעילויות חוץ בית ספריות בלווי הורה בלבד. היעדרויות וחיסורים: - על התלמיד מוטלת החובה להשלים את חומר הלימודים שנלמד בעת שהחסיר בעזרת חבריו ובתיאום עם המחנך /המורה. - בכל כיתה תוקם וועדת ביקור חולים אשר אחד מתפקידה יהיה להעביר את החומר הנלמד לתלמיד אשר נעדר. - המורה יתעניין בשלומו של תלמיד שנעדר מעל שני ימים ולחליפין שלושה שיעורים אצל מורה מקצועי וידווח להנהלת ביה"ס על כך. איחורים: - איחור שאינו מוצדק ירשם ביומן המורה. - חמישה איחורים בחודש ישלח מכתב עדכון להורים והתלמיד יאלץ להישאר שעה בביה"ס עם מטלות חינוכיות לאחר יידוע ההורים. חוסר ציוד לימודי: - התלמיד יכתוב בשיעור על דף, יצרף לחוברת / מחברת ויחתים את הוריו. הגעה בלבוש הנוגד את התקנון: - תלמידי כיתות א'-ד' אשר יגיעו ללא תלבושת או ציצית יוזהרו ע"י המורה בכיתה. - תלמידי כיתות ה-ו אשר יגיעו ללא תלבושת או ללא ציצית ישלחו לביתם להביא תלבושת או ציצית. ציון נמוך: - על כל ציון במבחן מתחת לציון 60 תשלח בדואר הודעת עדכון להורים. תלמיד היוצא משיעור ללא רשות: - תלמיד היוצא משיעור ללא רשות לא יחזור לשיעור ללא אישור ההנהלה. - יישאר שעה בסוף שעות הלימודים עפ"י נוהל השארות הקיים. - בנקרה של יציאה ללא רשות מהכיתה יתבצע עדכון הורים טלפוני + תיעוד בכתב. גרימת נזק / השחתת ציוד: - תלמיד אשר יגרום נזק או ישחית ציוד בביה"ס ,יחויב בתשלום הנזק ובעבודות תיקון ושירות למען ביה"ס. מכשירים סלולרים / יקרי ערך:: - ככלל ביה"ס ממליץ שלא להגיע עם מכשירים ניידים , בביה"ס קיים טלפון ציבורי וניתן לרכוש בדואר כרטיס להתקשרות. - כל נזק/גניבה שייגרם למכשיר יקר ערך הוא באחריות התלמיד בלבד. - אין להגיע לביה"ס עם נעלי גלגליות/ סקייטבורד / קורקינט. בס"ד אלימות: - יש להתערב ולהפריד בין התלמידים הניצים תוך הפעלת כוח סביר להפרדה ביניהם. - יש לבצע בירור ולדון כל מקרה לגופו. - על פי תקנון ביה"ס העונש בגין אלימות הינו הרחקה ליומיים. - תלמיד יורחק אך ורק לאחר שהודעה נמסרה להוריו. - חובה ליידע את הנהלת ביה"ס על כל מקרה אלימות והטיפול שנעשה. - חובה לתעד כל מקרה אלימות. - אלימות מילולית / איומים וכד' יטופלו מול ההורים במכתב ובעת הצורך גם בהרחקה. אי ציות: - אי ציות למורה יתפרש על פי שיקול דעתו של המורה וכאשר ישנה פגיעה בסמכותו של המורה בכיתה או אי ביצוע עונש אשר הוטל על התלמיד. - במידת הצורך תישלל זכותו לזכויותיו בבית הספר עד ביצוע העונש. - במקרים חוזרים ונשנים של אי ציות תישקל השעייתו ליום אחד, ובנוסף תותנה יציאתו לפעילויות חוץ בית ספריות בלווי הורכה בלבד. " הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו". (אבות פ"ג משנה י').

 
 
גלישה בטוחה
מידע להורים
מרחבי הכיתות
תחומי דעת
עשה לך רב
ארץ בנימין
הרב שאול ישראלי זצ"ל
בית ספר מוביל בריאות
שנת שמיטה
,תמונות מחיי בית הספר
ארץ המצוות
למידה בשעת חירום