ממ''ד רמת מודיעים

ממ''ד רמת מודיעים

מידע להורים

מידע ממשרד החינוך להורים של ילדי כיתה א'

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA